Sunshine duration. Monthly sums and means.

AZORES (Region WMO VI: Europe)

CORVO ARPT
FLORES ARPT
ANGRA DOHEROISMO OBS.
HORTA OBS.
PONTA DELGADA / OBS.
PONTA DELGADA / NORDELA ARPT