Sunshine duration. Monthly sums and means.

GREECE (Region WMO VI: Europe)

TRIKALA
ARTA
ALIARTOS
ATHENS / FILADELFIA
SIKIWNA
ATHENS OBS.
ANDRAVIDA
ARGOS / PIRGELA
TYMBAKION