Sunshine duration. Monthly sums and means.

JAPAN (Region WMO II: Asia)

NEMURO
SAPPORO
AKITA
MIYAKO
SENDAI
WAJIMA
MATSUMOTO
TATENO
YONAGO
OSAKA
FUKUOKA
SHIONOMISAKI
SHIMIZU
KAGOSHIMA
CHICHIJIMA
NAHA
ISHIGAKIJIMA
MINAMITORISHIMA