Sunshine duration. Monthly sums and means.

RUSSIA (Region WMO II: Asia)

KRENKEL OBS.
FEDOROV OBS.
KOTELNY IS.
DICKSON IS.
WRANGEL IS.
CHETYREKH-STOLBOVOI IS.
OLENEK
VERKHOYANSK
TURUKHANSK
OIMYAKON
YAKUTSK
ALEXANDROVSKOE
VANAVARA
OKHOTSK
EKATERINBURG
OMSK
SAMARA
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKI
IRKUTSK
CHITA
KHABAROVSK
YUZHNO-SAKHALINSK
VLADIVOSTOK
RUSSIA

Sunshine duration. Monthly sums and means.

RUSSIA (Region WMO VI: Europe)

ARKHANGEL'SK
ST.PETERSBURG / VOEIKOVO
MOSCOW / PODMOSKOVNAYA
MOSCOW UNIV.
RUSSIA

Sunshine duration. Monthly sums and means.

RUSSIA (Region WMO VII: Antarctica)

MIRNY
NOVOLAZAREVSKAYA
VOSTOK