Global radiation. Daily sums, monthly sums and means (Asia).

CHINA (Region WMO II: Asia)

HARBIN
URUMQI
SHENYANG
BEIJING
LANZHOU
YUZHONG
SHANGHAI(BAOSHAN)
WENJIANG
CHENGDU
WUHAN
KUNMING
GUANGZHOU