Global radiation. Daily sums, monthly sums and means (Asia).

RUSSIA (Region WMO II: Asia)

KRENKEL OBS.
FEDOROV OBS.
KOTELNY IS.
DICKSON IS.
WRANGEL IS.
CHETYREKH-STOLBOVOI IS.
OLENEK
VERKHOYANSK
TURUKHANSK
OIMYAKON
YAKUTSK
ALEXANDROVSKOE
VANAVARA
OKHOTSK
EKATERINBURG
OMSK
SAMARA
PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKI
IRKUTSK
CHITA
KHABAROVSK
YUZHNO-SAKHALINSK
VLADIVOSTOK